500 Gram Goud Broodje

Wat een gewicht – een 500 gram goud broodje!
Als u op deze website bent beland, heeft u waarschijnlijk al het een en ander aan research gedaan. U heeft namelijk interesse in goud en in het fysiek kopen van goud. Daarmee weet u dus ook wat goud ongeveer per ounce kost. Op het moment van schrijven is dat namelijk zo’n 1400 tot 1500 dollar. Als u zich realiseert dat een 500 gram goud broodje ongeveer 16 ounce is, dan weet u ook dat we hier over een meer dan behoorlijke investering praten. Een investering van een bedrag met 4 nullen. Waarom kiezen wij er dan toch voor om dit uitgebreid te bespreken?

Allereerst zijn we in de veronderstelling dat op het moment dat u de moeite neemt om een artikel over een 500 gram goud broodje te lezen, u ook de moeite heeft genomen om uw kaspositie te checken. Met andere woorden: er is misschien wat geld aanwezig voor het maken van een investering in goud en het verder verbreiden van de reeds aanwezige beleggingsportefeuille met misschien zelfs wel een beetje vastgoed erin of anders andere producten. Een 500 gram goud broodje zou voor u een welkome aanvulling zijn. Een manier om risico te spreiden, dat ook.

Want risico’s, daar heeft u een broertje dood aan. Na de kredietcrisis was het u al snel duidelijk: dit nooit meer. Nooit meer enorme verliezen doordat de aandelenmarkt enorm kelderde op basis van geruchten dat de banken op het punt stonden van omvallen. Nooit meer banken die geld investeren in mensen die eigenlijk helemaal geen geld hebben. Niets van dat alles. U kiest er voor om over te stappen op fysieke producten, geen afgeleiden meer. Een 500 gram goud broodje kan aan die wensen voldoen. Sterker nog; een 500 gram goud broodje is de kans om uit die wereld te stappen risico’s te spreiden.

Wat betaalt u voor een 500 gram goud broodje?
Helaas zijn er meer mensen op het idee gekomen om over te stappen op fysieke producten. Wat heet. In de afgelopen jaren heeft er een ware hausse plaatsgevonden bij het bepalen van de prijzen van goud en de prijzen van andere edelmetalen zoals zilver. Op het moment dat u 3 jaar geleden had besloten een 500 gram goud broodje aan te schaffen en in de kluis te leggen, was deze op dit moment meer dan het dubbele waard. Een enorme stijging van de waarde.

We hebben net al even aangegeven wat ongeveer de range is waar u aan moet denken bij het kopen van een 500 gram goud broodje. Het gaat hier om ongeveer 16 ounce en de prijs van een ounce goud varieert zo tussen de 1400 en 1500 dollar (medio 2010). Daarmee is goud duurder dan ooit en dat biedt kansen en mogelijkheden op het moment dat u wilt gaan investeren in short goud. Daarmee speculeert u op een prijsdaling. Maar ook als u een 500 gram goud broodje wilt gaan kopen, is de prijs van belang. De prijs bedraagt op dit moment dus ongeveer 16 keer 1500, een bedrag 21000 dollar.

We realiseren ons dat dit een groot bedrag is voor een 500 gram goud broodje. Sterker nog: het is een immens bedrag. Want met 21000 dollar kunt u ook een mooie auto kopen of een ander mooi product. U kunt investeren in duurzame energie. U kunt uw aandelenportefeuille weer verder op peil brengen na de crisis. Er zijn, met andere woorden, mogelijkheden genoeg om het geld te investeren en niet alleen in een 500 gram goud broodje maar ook in tal van andere producten.

De reden om voor een 500 gram goud broodje te kiezen
Wat in de alinea’s hierboven beschreven staat, is natuurlijk aanleiding om de vraag te stellen: waarom zou ik als geoefend belegger dan moeten kiezen voor een 500 gram goud broodje? Wat zijn de voordelen die er uiteindelijk toe kunnen leiden dat ik hier met een mooi bedrag een mooie winst boek? Daar kunnen we kort over zijn: de redenen dat u dit doet, liggen volledig in uw eigen hand. U kunt volledig zelf bepalen waarom u kiest voor het kopen van een 500 gram goud broodje. Wij bepalen alleen de handvatten en bieden de kaders die u op weg kunnen helpen.

De in onze ogen belangrijkste reden om te kiezen voor een 500 gram goud broodje is gelegen in het feit dat u door hiervoor te kiezen, kiest voor een beetje variatie. Want variatie is bitter noodzakelijk is deze tijden van onzekerheid over het investeringsklimaat. U weet simpelweg niet wat er gebeurt met uw geld op het moment dat u het wilt gaan investeren in bepaalde aandelen of in bepaalde obligaties. Landen kunnen omvallen, banken gaan failliet en staatsschulden worden enorm. Met het kiezen voor variatie, kiest u ook voor een spreiding van de risico’s.

Daarmee wordt het aanschaffen van een 500 gram goud broodje met name een manier om uw risico’s te spreiden, om rekening te houden met alle aspecten van de wereld van de economie, van zeepbellen. U dekt zich in tegen zeepbellen door te kiezen voor een 500 gram goud broodje. Op het moment dat alle valuta niets meer waard zijn, op het moment dat geld komt te vervallen en dat er alleen nog maar gehandeld wordt in natura, dan heeft u veel aan uw zojuist gekochte product. Het is die variatie die er voor zorgt dat mensen steeds meer interesse krijgen in het aanschaffen van een dergelijk product.

Waar moet u nog op letten?
We zijn er nog niet. Ondanks dat u het besluit heeft genomen om een 500 gram goud broodje te kopen, betekent dit niet dat u al klaar bent voor het daadwerkelijk openen van de kluis. Er moeten eerst een aantal veiligheidsmaatregelen worden genomen voordat u daadwerkelijk het 500 gram goud broodje in de kluis kunt gooien en zo ver bent dat u uw risico’s heeft gespreid. Laat u bij de aankoop goed adviseren over de verzekering, over de waardestijgingen en dalingen en wat dit voor u kan betekenen. En let vooral op de kluis; kies voor een neutrale plek in het huis of voor een neutrale bank. Heel veel succes!